Zelené potraviny - zdravější život pro Vás a Vaši rodinu

Podle potíží

Všechny nemoci

Další informace

Kraniosakrální terapie(osteopatie)

Kraniosakrální osteopatie                                                                    

 Cranium-lebka, sacrum-kost krížová, osteopatie-choroby pocházející z kostí.

Jemná, nebolestivá manuální terapie, založená na naslouchání našim tkáním, pro pacienta příjemná.

Osvobozuje, uvolňuje životní sílu, oživuje její tok a rytmicitu a tím nastartovává samoléčení organismu jako celku (v rovině fyzické-strukturální, emoční i mentální-duchovní). Často přináší hlubokou relaxaci, pocit hlubšího a snadnějšího dýchání, jakoby zbavuje tíhy, navrací pacienta ke komunikaci s vlastním tělem a jeho schopností samouzdravování. Je to praktika doplňková k dalším manuálním terapiím i k léčbě dietetické a medikamentózní.

Využívá vlastností centrální nervové soustavy, malých pohybů v kostech, mezi kostmi a v lebečních švech, odstraňuje napětí vzniklá ruznými traumaty lebky (porodní traumata, úrazy hlavy atd.) a tím ovlivňuje funkci hlavových nervů, mozkových cév a vnitřních mozkových žláz.

Jejím zakladatelem je Dr. John E. Upledger, lékař zabývající se osteopatickou medicínou (osteologie = věda o kostech). Byl jedním z prvních západních lékařů, kteří objevili souvislost mezi tzv. spontánním vyléčením tzv. neřešitelných případů a pochopením nemoci jako učebního procesu. Kraniosakrální terapie učí, že fyzickému projevu nemoci předchází již dlouhou dobu disharmonie na jemnohmotné úrovni.

Dr. Upledger objevil, že mezi pánví (os sacrum) a lebkou (cranium) existuje významná souvislost, která se projevuje v páteřním kanálu - spojení mezi os sacrum a os occipitale. Zde pulsuje energie ve formě tzv. mozkomíšní tekutiny. Odtud také pochází název pro Kraniosakrální terapii. Techniky této terapie jsou zaměřeny na nejvyšší možnou harmonizaci pulsující energie, a tím i na aktivizaci vlastních léčebných sil těla a jejich stimul.

Pulsace mozkomíšní tekutiny je přenášena do celého těla. Terapeut zřídka používá tlak, překračující váhu pěti gramů. Zkoušení je prováděno testováním pohybu v rozličných částech systému. Často, když je pohybové testování hotovo, omezení jsou odstraněna a systém je schopen samokorekce.

Kraniosakrální terapie pracuje hodně s uvolněním energie 2. a 4. čakry. Při práci s klientem vychází terapeut ze svého energetického centra, 3. čakry, kterou Japonci označují jako hara. Kraniosakarální terapie klade důraz na vysokou pozornost v přístupu ke klientovi. Základní pomůckou jsou při tom prostředníčky obou rukou, symbolizující jakožto nejdelší prsty nejkratší cestu k vesmírné energii. Říká se jim kraniální prsty. Často se používá mudra srdeční čakry, což je taková pozice prstů, při níž je ukazováček uzavřený palcem. Ukazováček, který má souvislost se třetí čakrou, představuje tvrdou, egoistickou energii a také mužskou část ženy. Proto tato mudra pomáhá potlačovat ego a umožňuje tak více využívat kapacity pravé mozkové hemisféry.

Jedním z důležitých pilířů kraniosakrální terapie je znalost vzájemné propojenosti jednotlivých částí lidského těla s orgány, energetickými centry, emocemi, mentální i duchovní rovinou. Jejich vzájemným ovlivňováním velmi jemnými technikami dotykového i bezkontaktního působení na člověka se tak spouštějí podvědomé samoléčící procesy v lidském těle.

Pozitivní efekt Kraniosakrální terapie závisí do značné míry na pacientových přirozených samokorigujících fyziologických aktivitách. Terapeutův lehký, dotekový přístup napomáhá silám mozkomíšní tekutiny, které jsou součástí kraniosakrálního systému, vylepšit vnitřní tělesné prostředí.

Protože ovlivňuje mnoho tělesných funkcí, je dnes kraniosakrální terapie široce používána mezi zdravotnickými profesionály včetně osteopatů, chiropraktiků, psychiatrů, psychologů, zubařů, fyzioterapeutů, terapeutů nemocí z povolání, akupunkturistů a profesionálních masérů.

Klient by měl vnímat terapii jako velice jemnou a bez vnějších rušících vlivů. Časové rozpětí se pohybuje od hodiny až dvou hodin.

Indikace

Obecně CSO přispívá k stimulaci a harmonizaci fyzických a psychických sil jedince. Lze ji aplikovat u krátkodobých obtíží akutního rázu i u chronických stavů. Velmi jemně jsou podporovány přirozené autoregulační schopnosti, které napomáhají vylepšit funkci mozku a míchy a další systémy související s CNS: nervový, hormonální, imunitní, neuromuskuloskeletální, vaskulární a respirační.

Je to přístup komplexní - tělesný i energetický.

Vhodná při těchto problémech.

problémy zad (bolesti páteře, bolesti bederní páteře u těhotných)

bolesti kloubů, neuralgie, bolesti hlavy, ramen a žeber

neurastenie

závratě, zaléhání uší, motání hlavy - závratě

astma, chronický kašel

záněty šlach, záněty vedlejších dutin nosních

návaly při menopauze

střevní záněty (spastické)

močové infekce, noční pomočování dětí

arteriální hypertenze

hemoroidy

psychické problémy, deprese, nespavost

školní potíže

dětská mozková obrna, autismus

Přináší úlevu:

chronická progredující polyartritida

spondylartritida

algodystrofie

roztroušená skleróza

myopatie

Parkinsonova choroba