Zelené potraviny - zdravější život pro Vás a Vaši rodinu

Podle potíží

Všechny nemoci

Další informace

Zajímavé články

Zajímavé články

Mateřské mléko obsahuje více než 300 chemikálií


 

Mateřské mléko obsahuje více než 300 škodlivých chemických látek. Takový je závěr zprávy zveřejněné 12. prosince 2005 mezinárodní organizací Přátelé Země (Friends of the Earth, FoE). Studie s názvem "Jedovaté dědictví" (Toxic Inheritance) zhodnotila údaje získané v rámci několika vědeckých výzkumů.

Od roku 1980 bylo v Německu odebráno více než 40 tisíc vzorků mateřského mléka, při jejichž analýze vyšlo na jevo, že obsahují zbytky chemikálií. V mléce se objevily i látky, které byly zakázány v 70. letech 20. století, například polychlorované bifenyly (PCB). Toxiny se totiž ukládají v tukové tkáni a odtud se mohou do mateřského mléka uvolňovat. Z tohoto důvodu je mateřské mléko považováno za velmi dobrý indikátor obsahu škodlivin v lidském těle.

Zástupci Přátel Země se domnívají, že výsledky studie jsou důkazem, který svědčí v neprospěch chemické politiky Evropské unie. Terčem kritiky se stal Evropský parlament a Rada ministrů EU pro hospodářskou soutěž. Rada 12. prosince schválila nové nařízení o regulaci chemikálií (tzv. REACH, Registration Evaluation and Authorisation of Chemicals).

"Oproti současnému stavu, kdy jsou nebezpečné chemikálie kontrolované jen málo, nepřináší nařízení výraznou změnu," argumentovala Barbora Černušáková, mluvčí Přátel Země na Slovensku. Politici nevyužili možnost zabezpečit vyšší ochranu zdraví a životního prostředí. Z původního návrhu byla vyjmuta povinnost testování a poskytování informací o zdravotních a ekologických dopadech tisíců chemikálií. "O mnohých nebezpečných chemikáliích nebudeme mít žádné informace a nadále budou unikat kontrole," konstatoval Ladislav Hegyi z Přátel Země.


Zpracováno podle:
- EkoList (15.12.2005, Priatelia Zeme SK: V materskom mlieku sa nachádza viac ako 300 chemikálií)
- FoE (12.12.2005, Will your government allow pollution of breast milk to continue?)


Další zdroje:
- FoE (12.12.2005, Toxic Inheritance, formát pdf)
- SPZ (Spoločnosť Priateľov Zeme)

Zdroj: Gnosis9.net

Autor: Libor Kuliš

[ zpět ]