Zelené potraviny - zdravější život pro Vás a Vaši rodinu

Podle potíží

Všechny nemoci

Další informace

Zajímavé články

Zajímavé články

Toxiny působí na děti už před narozením

 

Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF) ve spolupráci s mezinárodní ekologickou organizací Greenpeace provedl analýzu krve 27 novorozenců a 42 těhotných žen z Nizozemí. Výzkum prokázal, že chemické látky pronikají do organismu dětí prostřednictvím pupeční šňůry a už před narozením je tak vystavují toxickým vlivům. Výsledky studie s názvem "Unwanted gift for life: children exposed to hazardous chemicals before birth" (Dárek do života: Nebezpečné látky v krvi pupeční šňůry) byly zveřejněny 8. září 2005.

Rozbor kevních vzorků provedli vědci z holandské laboratoře TNO. V pupeční krvi byla zjištěna přítomnost osmi prokazatelně nebo potenciálně nebezpečných skupin chemikálií - syntetická pižma, alkylfenoly, bisfenol-A, bromované zpomalovače hoření, perfluorované sloučeniny, ftaláty, organochlorované pesticidy (DDT) a triclosan. Chemické látky se nacházely ve všech vzorcích krve matek i dětí. Ve všech případech krev obsahovala několik chemikálií současně. U každého krevního vzorku z pupečních šňůr se potvrdila přítomnost nejméně 5 a nejvíce 14 z 35 testovaných látek. V krvi dvou matek bylo zjištěno dokonce 17 chemikálií.

Výsledky analýz jsou alarmující, protože dokazují, že negativním účinkům toxinů jsou lidé vystavováni už v plodovém stadiu svého vývoje. Testované chemikálie jsou spojovány s vážnými zdravotními problémy od vrozených vad až po zhoubné nádorové bujení. Mimořádně znepokojivá je přítomnost látek narušujících hormonální systém. Během prvních fází života v děloze, kdy dochází k rychlému dělení buněk, způsobují tyto látky závažné poruchy a poškození plodu. Ftalát DEHP narušující hormonální vývoj byl detekován v 24 z 27 testovaných vzorků krve dětí a v 29 z 42 vzorků krve žen.

WWF a Greenpeace vyzvaly k přísným kontrolám a redukcím nebezpečných chemických látek. "Ještě nenarozené děti jsou ohroženy chemickými látkami, které pocházejí z předmětů tak běžných, jako jsou čistící prostředky, kosmetika, oblečení, elektronické součástky a mnoho dalších předmětů z umělých hmot. Je zarážející, že toxické chemikálie jsou přítomné v organismu ve všech stádiích života, a to zejména ve stadiu prenatálním, kdy je dítě nejvíce zranitelné," konstatoval vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR Yannick Vicaire. Lidé by si měly dát pozor například na nádobí s teflonovým povrchem nebo na antibakteriální mýdla.

"Situace je bohužel kritická a také česká vláda na ni musí reagovat a podpořit přijetí přísné reformy chemické politiky v rámci EU, známé jako REACH. Ta je nyní projednávána na půdě Evropského parlamentu a Rady," upozornil Vicaire. REACH by měl zavést princip tzv. povinné náhrady nebezpečných chemických látek jinými alternativami. Reformu podporují ekologické, spotřebitelské i lékařské organizace. K iniciativě se přidala například i Slovenská lékařská komora (SLK). "Lékaři jsou první, kteří se v praktickém životě setkávají s negativními důsledky, a proto jednoznačně podporujeme systém náhrady nebezpečných látek bezpečnějšími, pokud existují alternativy," prohlásil Eduard Kováč z SLK.

Zástupci Greenpeace kritizovali postoj státních institucí. O celé situaci by podle nich měla být informována široká veřejnost, k čemuž však zatím neexistuje dostatečná politická vůle. V Evropské unii se v současné době obchoduje s desítkami tisíc chemikálií, ale pouze u hrstky z nich bylo dokončeno testování vlivů na zdraví a životní prostředí. Chemický průmysl vyrábí a používá milióny tun chemických látek, u nichž v tomto ohledu nejsou dostupné žádné informace. Zkušenosti 20. století ukázaly, jak zhoubný a devastující vliv na organismus mají látky jako DDT, PCB nebo dioxiny. Chemický průmysl však přesto stále vyrábí mnoho produktů s podobnými vlastnostmi.

V minulosti už byla laboratorními testy prokázána koncentrace nebezpečných chemikálií v dešťové vodě, ve vysokohorských jezerech, na dnech moří i v polárních oblastech daleko od lidských sídel.


Zpracováno podle:
- Greenpeace ČR (19.09.2005, Děti ohroženy chemikáliemi již v těle matky)
- Changenet.sk (19.09.2005, Deti sú vystavené toxínom ešte pred narodením)
- OrangePortal (19.09.2005, Greenpeace: Nebezpečné chemikálie ohrozujú aj nenarodené deti)


Další zdroje:
- WWF (08.09.2005, Unwanted gift for life: children exposed to hazardous chemicals before birth)
- Greenpeace (08.09.2005, A Present for Life)
- Greenpeace (08.09.2005, Poisoning the unborn)

Zdroj: www.Gnosis9.net

Autor: Libor Kuliš

[ zpět ]